Uncategorized

/Uncategorized

חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון תשל"ג - 1973 נועד להסדיר את הסוגיה המרכזית של משטר הרכוש בזמן ובתום היחסים בין בני הזוג. טרם חקיקת החוק הייתה נהוגה חזקה משפטית של הלכת השיתוף לפיה כשם שבזמן החיים המשותפים חלק [...]

By | 2018-06-26T10:58:27+00:00 יום רביעי, ספטמבר 21, 2016|Categories: Uncategorized|