מי רשאי להתמנות בתור אפוטרופוס ומה תפקידו?

//מי רשאי להתמנות בתור אפוטרופוס ומה תפקידו?

מי רשאי להתמנות בתור אפוטרופוס ומה תפקידו?

כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו בעקבות היעדר יכולת שכלית או נפשית או כשמדובר באדם פסול דין שאינו כשיר משפטית, ימונה לו אפוטרופוס. מבחינה משפטית, כשמדובר בקטין מתחת לגיל 18, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי הוריו הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו. לכן, במקרים בהם הקטין ללא שני הוריו או שהוריו אינם יכולים לקבל החלטות לגביו מכל סיבה שהיא, ימונה לו אפוטרופוס. אדם פרטי, תאגיד ואף האפוטרופוס הכללי יכולים להתמנות כאפוטרופוס. אפוטרופוס מתמנה על ידי גורם שיפוטי, ותפקידו לדאוג לצרכיו וענייניו של אותו אדם שיש למנות לו אפוטרופוס. בעת מילוי תפקידו, חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת האדם בנאמנות ומתוך התחשבות ברצונותיו. אפוטרופוס יכול להתמנות לעניין נקודתי למשל רק לענייני גוף, או רק לענייני רכוש או לכלל ענייניו של האדם.

מתי ממנים אפוטרופוס?

אפוטרופוס ימונה ע"י בית המשפט במקרה שבו אדם הוכרז בתור פסול דין, משמע אדם שאינו מסוגל לדאוג לצרכיו בעקבות היעדר יכולת שכלית או נפשית. מצב נוסף שבו רשאי בית המשפט לענייני משפחה למנות אפוטרופוס, הוא במקרה שבו אדם אינו מסוגל לדאוג לעניינו (כולם או חלקם) באופן זמני או חלילה לצמיתות. במקרה שבו הוריו של קטין נפטרו או אינם מסוגלים לקבל החלטות לגביו, יש למצוא אדם אחר (בדרך כלל קרוב משפחה) שידאג לקטין ולגידולו.

חשוב להדגיש כי, כאשר מתמנה אפוטרופוס לבגיר שאינו מסוגל לדאוג לצרכיו, על בית המשפט לפרט לאיזה עניין מתמנה האפוטרופוס ולנקוב בפרק זמן מוגדר בו ישמש כאפוטרופוס.

לאחר פרק הזמן הנקוב, מסתיימת פעולתו של האפוטרופוס. כמו כן, במקרה של פסול דין, במידה ובית המשפט קבע כי פסול הדין כשיר לביצוע פעולות משפטיות, תפקידו של האפוטרופוס מסתיים בעניינו. בנוסף יש לציין, כי ככל והאפוטרופוס מעוניין לסיים את תפקידו ולהתפטר, עליו לקבל את אישר בית המשפט תחילה. כמו כן, לבית המשפט יש סמכות לפטר אפוטרופוס ככל ומוצא כי תפקודו של האפוטרופוס אינו ראוי או לקוי.

מי הוא אפוטרופוס לדין?

אפוטרופוס לדין הוא אדם שמתמנה על ידי בית המשפט לצורך ייצוג ענייניו של כל אדם בהליך משפטי, במידה ובית המשפט סבור כי לאותו אדם לא יהיה ייצוג ראוי או שטובתו לא תישמע בפני בית המשפט.

כיצד מתמנה אפוטרופוס?

על מנת להתמנות כאפוטרופוס, יש צורך להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לבית המשפט לענייני משפחה.

קיימות שתי סוגי בקשות למינוי אפוטרופוס: בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש, לגוף או גם וגם.

האדם שמגיש את הבקשה למינוי אפוטרופוס הוא בדרך כלל בן זוג או קרוב משפחה של האדם שיש למנות לו אפוטרופוס. אך לעיתים הבקשה מוגשת על ידי אדם אחר או על ידי המדינה עצמה. כמו כן, ישנם מקרים בהם בית המשפט רואה צורך למנות אפוטרופוס מטעמו. על הבקשה להיתמך בנימוקים ואסמכתאות מתאימות לגוף הבקשה המעידים על מצב האדם שיש למנות לו אפוטרופוס. בכל מקרה לא ניתן למנות אדם כאפוטרופוס מבלי שהביע את הסכמתו.

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט פונה למשרד הרווחה לצורך קבלת תסקיר אודות המבקש ועל האדם שיש למנות לו אפוטרופוס יחד. רק לאחר קבלת חוות דעת מעובדת סוציאלית, משרד הרווחה יגיש את תסקירו לבית המשפט. לאחר קבלת התסקיר, רשאי בית המשפט לשמוע את האדם שיש למנות לו אפוטרופוס ויבקש את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה. במידה והמבקש מתאים להתמנות כאפוטרופוס, ייעתר בית המשפט לבקשת המינוי בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

מרגע מינוי האפוטרופוס, פעולות של האדם שמונה לו אפוטרופוס מבצע באופן עצמאי אינן ברות תוקף ועליו לקבל את אישורו של האפוטרופוס. אפוטרופוס רשאי לקבל החלטות גם אם הן בניגוד לרצון החסוי. על האפוטרופוס לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

לאור רגישות הנושא וחשיבותו, מומלץ לפנות אל עו"ד אשר מתמחה בענייני אפוטרופסות לצורך ניסוח הבקשה למינוי אפוטרופוס ובמתן הסברים למשמעויות מינוי שכזה והשלכותיו. כמו כן במידה ויש צורך במינוי אפוטרופוס בעניין שברפואה, עורך הדין המנוסה בתחום יוכל לייעץ אלו מסמכים רפואיים וחוות דעת רפואיות יש לצרף לבקשת המינוי.

משרד עו"ד לירז בן שטרית-כ"ץ מתמחה בענייני אפוטרופסות, מתמנה ע"י בית המשפט באופן תדיר  ובעל ניסיון עשיר בתחום המעניק ליווי אישי, צמוד ומקצועי בניהול הליך חשוב זה.

חייג/י אלינו לסיוע משפטי ממומחה בענייני משפחה: 09-8655028
לחצו כאן לתיאום פגישה: 09-8655028
מה כוללת פגישת ייעוץ?
By | 2019-03-26T13:51:03+00:00 יום שלישי, מרץ 26, 2019|Categories: מאמרים|