מי הוא תומך החלטות?

//מי הוא תומך החלטות?

מי הוא תומך החלטות?

במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, הוספו 2 חלופות לאפוטרופסות, שאחת מהן היא תומך קבלת החלטות.

תומך החלטות יכול להיות אדם פרטי, בגיר כשיר משפטית ואזרח ישראל ולחלופין גופים מקצועיים שעברו הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי. על תומך ההחלטות לתת את הסכמתו לשמש כתומך החלטות.

מהו תפקידו של תומך החלטות?

תפקידו של תומך החלטות הוא לסייע לאדם שמתקשה לקבל החלטות באופן עצמאי ולבצע פעולות משפטיות. חשוב לציין, האדם הזקוק לתומך החלטות הינו בעל כשרות משפטית (בניגוד לאדם שיזדקק למינוי אפוטרופוס).  במסגרת החוק, תומך ההחלטות מלווה את הנתמך אישית ומסייע לו לקבל מידע מכל גוף, להבין את המידע הנדרש לו לשם קבלת ההחלטות ולהסביר לו בשפה פשוטה המובנת לו. כמו כן, התומך מסייע לנתמך במימוש החלטותיו ומיצוי זכויותיו לרבות כלפי צדדים שלישיים. במסגרת סמכויותיו כקבוע בחוק, רשאי התומך לפנות לגורמים לקבל מידע בשמו של הנתמך. הנתמך מסתייע בתומך בקבלת החלטות וביישומן, כשבסופו של דבר עצמאותו של הנתמך שמורה לחלוטין והוא זה שמקבל את ההחלטות במלואן וחותם עליהן. תומך ההחלטות אינו רשאי לקבל החלטות או לבצע פעולות משפטיות במקום הנתמך או בשמו.

המחוקק הכיר בעובדה שישנם אנשים שיכולים לקבל החלטות אך זקוקים לתיווך וסיוע מסוים, ועל כן מצא המחוקק פתרון ובמקום מינוי אפוטרופוס, יכול אדם להסתייע בתומך החלטות לממש את רצונו מבלי שאדם אחר יחליט במקומו.

חשוב לציין, כי ככל והנתמך לא מעוניין להמשיך את יחסי התמיכה, הוא יכול להפסיקה בכל שלב, באמצעות מתן הודעה חד-צדדית.

כיצד מתמנה תומך החלטות?

בכדי למנות תומך החלטות, יש להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה באמצעות עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי. בטרם הגשת הבקשה למינוי תומך קבלת החלטות, על מבקש המינוי ועל תומך ההחלטות (אם קיים) להשתתף בפגישת מידע מטעם האפוטרופוס הכללי, שתתקיים בתוך 45 יום מיום הגשת הבקשה.

כמו כן רשאי להתמנות תומך החלטות מתנדב או תומך החלטות מקצועי שסיים הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי או מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כקבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

ככל ובית המשפט ממנה תומך החלטות מטעמו, עליו לפרט בהחלטתו את הנושאים עליהם יהיה אמון תומך ההחלטות ויקבע פרק זמן למינוי וכן את תפקידיו וסמכויותיו.

מינוי תומך החלטות הוא אכן מודל אולטימטיבי לבעלי מוגבלויות, קשישים ומבוגרים אשר זקוקים לעזרה וסיוע בניהול ענייניהם הכספיים ומיצוי זכויותיהם אל מול הגופים השונים.

חייג/י אלינו לסיוע משפטי ממומחה בענייני משפחה: 09-8655028
לחצו כאן לתיאום פגישה: 09-8655028
מה כוללת פגישת ייעוץ?
By | 2019-03-26T13:56:57+00:00 יום שלישי, מרץ 26, 2019|Categories: מאמרים|