מהו ייפוי כוח מתמשך?

//מהו ייפוי כוח מתמשך?

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מהווה מסמך משפטי שמאפשר לאדם לתכנן את חייו במידה ולא יהיה מסוגל לקבל החלטות לבדו או לנהל את ענייניו בשל סיבה רפואחת זו או אחרת. אדם זה יכול לנסח ייפוי כוח מתמשך ולמנות אנשים שיהוו מיופי כוח ויוכלו לפעול בשמו ובעבורו בהתאם לנושאים שייקבעו בייפוי הכוח. האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה".

ייפוי הכוח ייערך ויאושר על ידי עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי. חשוב שייפוי הכוח לא ייערך על ידי עורך דין שיש לו עניין אישי בייפוי הכוח. באם מדובר בייפוי כוח רפואי הגורם המאשר יכול להיות גם רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

מי יכול למנות מיופה כוח?

הממנה חייב להיות תושב ישראל, מעל גיל 18 .

בטרם המינוי, על הממנה לקבל את ההסכמה של מיופה הכוח להתמנות כמיופה כוח עבורו, לאחר שניתן לו הסבר על סמכויותיו ואחריותו על ידי עורך הדין האמון על ייפוי הכוח. על הממנה למנות לפחות מיופה כוח אחד. מעבר לכך, אין מגבלה על מספר מיופיי הכוח.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

מיופה כוח חייב להיות פרט יחיד ולכן תאגיד אינו יכול לשמש כמיופה כוח. בנוסף, אדם לא יכול לשמש כמיופה כוח עבור למעלה מ-3 ממנים. ברי כי במידה ומיופה הכוח אינו כשיר משפטית, כגון אדם שמונה לו אפוטרופוס, אין הוא יכול לשמש עוד כמיופה כוח עבור הממנה.

כמו כן, על מיופה הכוח לפעול בהתאם לסמכויותיו כמפורש בייפוי הכוח ובהתאם לרצון הממנה, אחרת לא יוכל לפעול אלא אם יפנה לקבלת אישור מבית המשפט ובית המשפט נעתר לבקשתו.

מהם סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

ניתן לכלול בייפוי כוח המתמשך עניינים רכושיים כגון: ניהול נכסים, עסקים, חשבונות בנק ועוד. כמו כן, ניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך עניינים רפואיים ואף אישיים. הכוונה למשל, לטיפול בסיפוק צרכי הממנה, למקום מגוריו, אספקת מזון וכד'.

מהו המועד בו ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

כאשר הממנה אינו בר הבנה או לא מסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי, ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח ורק לאחר מסירת ההצהרה על ידי מיופה הכוח לידי האפוטרופוס הכללי.

האם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך?

ממנה ייפוי הכוח יכול לחזור ולבטל את ייפוי הכוח בכל עת במידה ולא הגביל את עצמו מלעשות כן. במידה והממנה מבטל את ייפוי הכוח עליו להודיע למיופה כוחו וכן לאפוטרופוס הכללי. כמו כן, לבית המשפט הסמכות לבטל את ייפוי הכוח המתמשך ככל ומיופה הכוח לא פעל על פי סמכויותיו בהתאם לנקבע בייפוי הכוח.

מתי יפקע תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי הכוח יפקע בעת פטירת הממנה או מיופה הכוח או בהיעדר כשרותו המשפטית של מיופה הכוח כקבוע בחוק. כמו כן, במידה והממנה קבע תנאי בייפוי הכוח לפקיעתו ותנאי זה התמלא, יפקע תוקפו של ייפוי הכוח.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך. כמובן, שחשוב שעורך הדין שעורך את ייפוי הכוח לא יהיה בעל עניין אישי בייפוי הכוח.

לאחר עריכת ייפוי הכוח על ידי עורך דין מוסמך, יש צורך להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי אשר מהווה תנאי לכניסתו לתוקף.

חייג/י אלינו לסיוע משפטי ממומחה בענייני משפחה: 09-8655028
לחצו כאן לתיאום פגישה: 09-8655028
מה כוללת פגישת ייעוץ?
By | 2019-03-26T13:54:19+00:00 יום שלישי, מרץ 26, 2019|Categories: מאמרים|