מהו הליך יישוב סכסוך?

//מהו הליך יישוב סכסוך?

מהו הליך יישוב סכסוך?

במרוצת השנים, כאשר נתגלע סכסוך בין בני זוג היו פרושים בפניהם שני ערוצים- האחד, לפנות לגישור והשני לפתוח בהליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. השינוי המהותי חל בחודש יולי 2016, כשנכנס לתוקף חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014, המכונה חוק גישור חובה.

חוק זה קובע כי הליכים כגון: נישואין וגירושין, יחסי ממון לרבות חלוקת רכוש, משמורת והסדרי שהות, מזונות ומדור, אבהות או אימהות ייפתחו בדרך של בקשה ליישוב סכסוך בביהמ"ש או בבית הדין ולא כתביעה רגילה. מדובר בהליך חובה וצד לסכסוך משפחתי יצטרך להגיש בקשה ליישוב סכסוך לערכאה שיפוטית ולא כתב תביעה.

תכליתו של ההליך ליישוב סכסוך הוא לאפשר לצדדים ליישב את סכסוכם בדרך של גישור, בהסכמה ובדרכי שלום ולהימנע/למזער את הצורך בהתדיינות משפטית.

כיצד מתבצע הליך יישוב סכסוך?

ראשית, בטרם הגשת בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט או לבית הדין הרבני מומלץ להתייעץ עם עורך דין על מנת להבין מה המשמעויות וההשלכות בפתיחת הליך מעין זה. לאחר מכן, ניתן למלא טופס "בקשה ליישוב סכסוך" ולהגישו לבית המשפט או לבית הדין הרבני יחד עם תשלום אגרה בסך של 100 ₪. כך, נפתח למעשה תיק יישוב סכסוך.

הבקשה עוברת ליחידת הסיוע שליד בית המשפט או בית הדין שאליהם הוגשה הבקשה והצדדים מוזמנים למפגש ראשון יחד ביחידת הסיוע ללא ליווי עורך דין. חשוב לא להמעיט בערך הפגישה הראשונה ולמצות אותה עד תום. חשוב לציין, כי מרגע הגשת הבקשה מתחילה תקופת עיכוב הליכים בת 45-60 יום בה יתקיימו 4 פגישות.

ככל ואחד מהצדדים אינו מעוניין להמשיך ולקיים את הליך יישוב הסכסוך, לא ניתן לכפות עליו (למעט הפגישה הראשונה ביחידת הסיוע שהינה כאמור חובה) .

בתוך 10 יום מיום פגישת המהו"ת האחרונה, על הצדדים להגיש הודעה ליחידת הסיוע האם הם מעוניינים להמשיך בהליך גישור בהמשך להליך יישוב הסכסוך. בתקופת עיכוב ההליכים וכן 15 יום לאחר סיום התקופה, לא ניתן להגיש תביעות לבית המשפט או לבית הדין הרבני. אולם, במהלך תקופה זו ניתן להגיש לבית המשפט או לבית הדין הרבני בקשות דחופות לסעדים זמניים כגון: סעדים לשמירה על מצב קיים, סעדים למזונות וסעדים בענייני קטינים. יודגש כי לא ניתן להגיש כל סעד, ולכן חשוב להיוועץ עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה.  

חשוב לציין, כי צד שהקדים והגיש בקשה ליישוב סכסוך, נהנה מזכות קדימה להגשת תביעה לערכאה השיפוטית בה יחפוץ רק אם הליך יישוב הסכסוך לא צלח, וזאת תוך 15 יום ממועד סיום תקופת עיכוב ההליכים. ככל ואותו צד לא הגיש את תביעותיו, רשאי הצד השני להגיש תביעותיו לערכאה השיפוטית.

מהי יחידת הסיוע?

יחידת הסיוע היא יחידה טיפולית ומשתייכת לשירותי הרווחה. ביחידת הסיוע ישנם עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטריים ומומחים שונים, כולם בעלי הכשרה בטיפול במשפחות הנמצאים בהליך פרידה וגירושין. יצוין כי, שירותי יחידת הסיוע אינם כרוכים בתשלום.

מהן פגישות מהו"ת?

המפגשים ביחידת הסיוע נקראים מפגשי מהו"ת (מידע, הערכה ותיאום). מאחר והמפגשים הם בעלי אופי גישורי, לא ניתן להציג את תוכנם בהליך שיפוטי.

במסגרת הליך יישוב סכסוך ביחידת הסיוע מתקיימים עד ארבעה מפגשים ואלו נערכים בתוך 45-60 יום ממועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. כמובן שניתן להאריך או לקצר את תקופת עיכוב ההליכים במקרים מסוימים.

מה כוללות פגישות מהו"ת?

יחידת הסיוע במהלך פגישות המהו"ת יספקו מידע אודות ההליכים המשפטיים לעניין הסכסוך המשפחתי והשלכות משפטיות, כלכליות, חברתיות ורגשיות. יחידת הסיוע תערוך היכרות עם הצדדים ותיתן מידע על הגורמים המקצועיים בהם ניתן להיעזר ביישוב הסכסוך וזאת לאחר בחינת הסכסוך וצרכי הצדדים. כמו כן, ניתן לקבוע הסדרים זמניים בעניין משמורת ילדים, מזונות והסדרי שהות ולחלופין הפנייה לגורם מקצועי לקביעת הסדרים אלו בהסכמת הצדדים.

האם ניתן להגיע לפגישות המהו"ת בליווי עו"ד והאם עוה"ד רשאי לספק ייעוץ משפטי?
כפי שהסברנו, לפגישת מהו"ת הראשונה עו"ד לא יכול להתלוות למי מהצדדים ועליהם להגיע לבדם ליחידת הסיוע. ככל ונקבעו פגישות נוספות רשאים הצדדים לצרף את באי כוחם.
חשוב לדעת כי יחידות הסיוע מחויבות לתת לצדדים הזדמנות להיוועץ בבאי כוחם, לפני קבלת התחייבות משפטית כלשהי.

החלטת להגיש בקשה ליישוב סכסוך. האם יש הבדל בין הערכאות השיפוטיות בעת הגשת הבקשה?  

מאחר והתשובה לשאלה זו תלויה בנסיבות הסכסוך המשפחתי ומשתנה ממקרה למקרה, לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי לאיזו ערכאה שיפוטית רצוי להגיש את הבקשה ליישוב סכסוך. על כן, רצוי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה ומנוסה בהליכי יישוב סכסוך בטרם הגשת הבקשה בכדי להבין את מכלול ההשלכות המשפטיות לסכסוך.

מה ניתן במסגרת הליך יישוב סכסוך במשרדינו?

לאור החשיבות של הליך יישוב הסכסוך, רצוי להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה מנוסה.

משרד עורכי דין לירז בן שטרית-כ"ץ הוא מן המובילים בארץ בתחום דיני המשפחה. משרדינו מטפל בהגשת בקשות ליישוב סכסוך ומלווה באופן אישי את הלקוח לכל אורך ההליך הגישור ביחידת הסיוע. הנכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ משפטי ומקצועי בכל עניין הקשור בסכסוך משפחתי לרבות בקשה ליישוב סכסוך.

חייג/י אלינו לסיוע משפטי ממומחה בענייני משפחה: 09-8655028
לחצו כאן לתיאום פגישה: 09-8655028
מה כוללת פגישת ייעוץ?
By | 2019-03-26T13:52:10+00:00 יום שלישי, מרץ 26, 2019|Categories: מאמרים|