חוק יחסי ממון

//חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון תשל"ג – 1973 נועד להסדיר את הסוגיה המרכזית של משטר הרכוש בזמן ובתום היחסים בין בני הזוג.

טרם חקיקת החוק הייתה נהוגה חזקה משפטית של הלכת השיתוף לפיה כשם שבזמן החיים המשותפים חלק הזוג את הרכוש על מנת לקיים משק בית משותף, אזי גם בפקיעת הנישואין יש לחלק את הנכסים שנצברו במשותף באופן שוויוני בין השניים, ללא קשר לזכויות הקנייניות בנכסים.
חזקה זו מאפשרת את חלוקת הנכסים ללא קשר לפקיעת הנישואין, כאשר גם לנכסים שהתקבלו לפני הנישואין התייחסו בנסיבות מסוימות כרכוש משותף.

חייג/י לשיחת ייעוץ אישית עם עו"ד לירז בן שטרית כ"ץ: 09-8655028

חוק יחסי ממון מבטל בסעיף 4 את החזקה האמורה וקובע שהנישואין לא יפגעו בזכויות הקניין של הצדדים בזמן קיומם, לא יאפשרו רכישת זכויות של אחד בנכסי האחר או שיתוף של חובות.

חוק יחסי ממון שנכנס לתוקף בתאריך 1 לינואר 1974 משנה את הסדר הרכוש לגבי זוגות שנישאו לאחר תאריך זה ואילו חזקת השיתוף עדיין חלה לגבי אלו שנישאו לפני כניסתו של החוק האמור לתוקף.

באשר לזוגות שנישאו לאחר כניסת החוק לתוקף, קובע החוק שתי שיטות חלוקה אפשריות בסיום הנישואין: אם בין בני הזוג נחתם הסכם בכתב להסדרת הזכויות ברכוש ואושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני (במקרה שבני הזוג יהודים) אזי במקרה של גירושין יגברו הוראות ההסכם.

לעומת זאת, קובע סעיף 3 (א) לחוק יחסי ממון שאם לא נערך בין בני הזוג הסכם או שלא נקבעה חלוקה אחרת אזי יחול ההסדר שקובע החוק המכונה איזון משאבים.

כל המידע על הסכם ממון – ליחצו כאן לקריאה מורחבת

בעבר לפי הסדר זה אליו מתייחס סעיף 5 לחוק, בן הזוג זכאי היה להגיש תביעה לחלוקת הנכסים רק בעת פטירה או פקיעת הנישואין.

היום לאחר תיקון שהתקבל בשנת 2008 נקבע שניתן להגיש את התביעה לאיזון במקרים בהם נעשתה פעולה בחוסר תום לב להתרת הנישואין, במקרה בו קיימת אלימות במשפחה ועברה שנה מאז נפתחו ההליכים המשפטיים, או במקרים אחרים בהם מתקיימות נסיבות מיוחדות שונות.

במסגרת איזון זה בית המשפט לא יתייחס להפרדה בזכויות ובחובות שהייתה נהוגה בין בני הזוג במהלך הנישואין, אלא הוא מחלק את הרכוש בהתאם לנכסים שברשות בני הזוג, כאשר אם מצבת הנכסים של האחד גדולה יותר משל האחר, בעל הרכוש הרב יותר יצטרך לתת לשני מחצית ממנו.

בית המשפט יתייחס במסגרת האיזון לפגיעה אפשרית בזכויות סוציאליות, פגיעה במקור הכנסה ופגיעה או הפסקה באופן פעולתו של מקום עבודה או תאגיד. כך אחד ההבדלים המשמעותיים הנו שחוק יחסי ממון למעשה מאפשר לבני הזוג גמישות גדולה יותר באשר לאופן חלוקת הנכסים ביניהם עם סיום היחסים.

חייג/י לשיחת ייעוץ אישית עם עו"ד לירז בן שטרית כ"ץ: 09-8655028

דוגמא מתוך פסק דין שדן בחוק יחסי ממון

הבאנו מתוך המאגר המשפטי את הדיון המעניין בהליך בג"צ 8928/06 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול – העותרת נישאה לבעלה בשנת 1985 ובשנת 2003 פנה הבעל לבית הדין הרבני האזורי בבאר שבע בתביעת גירושין בטענה שהעותרת בגדה בו ומסיבה זו גם אין עליו לחלוק עימה את הזכויות שרכש בעבודתו בתקופת נישואיהם.

בשנת 2004 הגיעו הצדדים להסכם ביניהם בו נקבע שהרכוש יחולק לפי חוק יחסי ממון, אומנם הבעל ביקש שבית הדין יקבע שהבגידה מהווה סיבה מספקת כדי למנוע את חלוקת הזכויות הסוציאליות. בקשתו נדחתה ועל כך הגיש הבעל ערעור לבית הדין הרבני הגדול שקיבל את הערעור של הבעל.

בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק בראשותה של כבוד השופטת מרים נאור קבע כי בגידה שהתרחשה בתקופת הנישואין לא מהווה עילה לסטייה מהרעיון של חלוקה שוויונית של הרכוש.

לשיחה והתייעצות נוספת בנושא חוק יחסי ממון חייג/י לשיחה עם עורכת דין: 09-8655028
מה כוללת פגישת ייעוץ?
By | 2018-06-26T10:58:27+00:00 יום רביעי, ספטמבר 21, 2016|Categories: Uncategorized|