בית המשפט לענייני משפחה

//בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה הוא ערכאה משפטית אזרחית שהוקמה לצורך פתרון סכסוכים הנוגעים לענייני המשפחה ומעמד האישי.

מעמדו של בית משפט זה שווה בהיררכיה לזה של בית משפט שלום, אולם השופטים שיושבים בו צריכים להיות לפי סעיף 2 לחוק בעלי ניסיון וידע בתחום זה.

סעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה תשנ"ה-1995 קובע סמכות ייחודית לדון בתביעות בנושא: אמהות, מזונות, מדור, אבהות, המעמד האישי כפי שמוגדרים בדברי המלך במועצה על ארץ ישראל, החזרת קטין שנחטף ותביעות המוגשות בהתאם לחוקים המפורטים בסעיף 1(6).

מלבד זאת קיימת לבית המשפט הסמכות לדון גם בתביעות אזרחיות כאשר הצדדים לתביעה הם הפרט או עזבונו ובן משפחה או עיזבון של בן המשפחה שלו שעילתן הן הסכסוך המשפחתי, כאשר הסכסוך תרם ליצירת העילה. נושאים אחרים מסורים לסמכות מקבילה של בית משפט שלום ואחרים לאור המבנה המורכב של דיני המשפחה בישראל לסמכות מקבילה של בית דין דתי.

חייג/י אלינו לסיוע משפטי ממומחה בענייני משפחה: 09-8655028

סמכות בית הדין צריכה להיות בחלק מהמקרים בהסכמה ובאחרים בית הדין יכול לרכוש סמכות. כאן גם המקום להדגיש כי בעוד שבית הדין הדתי ידון לפי הדין הדתי, בית המשפט דן בהתאם לחקיקה האזרחית.

ייחודיות אחרת של בית משפט זה הוא שמלבד השופטים והרשמים המכהנים בו עובדת בסמוך אליו יחידה שהינה יחידת סיוע המספקת לבית המשפט מומחים ועוסקת בייעוץ, אבחון וטיפול בעניינים משפחתיים שונים.

בית המשפט מוסמך להפנות ליחידה את בעלי הדין כדי לתת להם ייעוץ, אבחון או טיפול לפי בקשה או מיוזמתו ואף להפנות ליחידה מטעמים מיוחדים גם קרוב משפחה של בעל הדין בתנאי שאותו קרוב הסכים לכך.

באופן כללי על הדברים שנאמרים במסגרת היחידה חל חיסיון, אלא אם כן ההפניה היא לצורך חוות דעת על הצדדים.

ערעורים על החלטות בענייני משפחה יוגשו לבית המשפט המחוזי ניתן להיעזר בעורכי דין מומחים בענייני משפחה.

לעומת ערכאות אחרות בית המשפט אף רשאי באופן כללי לסטות מהכללים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחיתשמ"ד-1984 ופקודת הראיות – נוסח חדש תשל"א-1971 אם נראה לו שזו הדרך הראויה לנהל דיון צודק, אלא אם מדובר בתביעה להחזרת קטין חטוף או כזו המוגשת לפי חוק הירושהתשכ"ה-1965.

פסיקה

תמ"ש 33931-03-10 מ.ל. נ' ח.נ.- הכרעה בשתי בקשות אחת של הנתבע להפחתת מזונות זמניים והשנייה של התובעת בעניין סמכות בית המשפט בדיון בענייני משמורת ילדים, מזונות ורכוש.

לדידה של התובעת הסמכות לדון בסוגיית הרכוש שייכת לבית המשפט לענייני משפחה ולא לבית הדין הרבני כפי שטוען הנתבע, על אף שהלה הגיש תביעה בבית הדין וכרך בה את עניין הרכוש ולכן השאלה האם בית המשפט מנוע מלדון בעניין זה.

כבוד שופט בית המשפט בנצרת מר סארי ג'יוסי מתייחס לכך שראשית את מזונות הילדים לא ניתן לפי הפסיקה לכרוך בתביעת הגירושין שהוגשה לבית הדין. בעניין הרכוש מתייחס כבוד השופט להלכה קודמת של בית המשפט העליון בעניין זה וקובע שהכריכה בדנן לא נעשתה כדין ולכן אין מניעה שבית המשפט לענייני משפחה יהיה בעל הסמכות לדון בענייני הרכוש.

לחצו כאן לתיאום פגישה: 09-8655028
מה כוללת פגישת ייעוץ?
By | 2018-06-26T10:58:27+00:00 יום רביעי, אוגוסט 15, 2012|Categories: מאמרים|Tags: |