אלימות במשפחה

//אלימות במשפחה

אלימות במשפחה

לחיות בלי אלימות במשפחה

אלימות במשפחה היא נקיטת מעשי התעללות של בן משפחה אחד באחר. האלימות יכולה להיות מכוונת, כלפי ילדים, קרובי משפחה קשישים, בין אחים או בני זוג. בניגוד לדעה הרווחת אלימות במשפחה אינה חייבת להיות פיזית ואף לא מינית אלא גם כלכלית ונפשית כאשר הגורם המתעלל יכול להיות כל אחד מבני המשפחה.

המאפיינים הפסיכולוגיים האישיותיים של אותו אדם יכולים להיות שונים בכל אחד מהמקרים לעיתים מדובר על פרט שחווה התעללות קודם בחייו, הערכה עצמית נמוכה ועוד.

למנוע אלימות – לקבל צו הגנה

הטיפול באלימות במשפחה מוסדר בחוק למניעת אלימות במשפחה תשנ"א -1991. החוק מאפשר לבית המשפט במקרים מסוימים להוציא צו הגנה המכונה לעיתים גם צו הרחקה שאוסר על הפרט לפי סעיף 2(א) לחוק להטריד את בן המשפחה, להיכנס למתחם המגורים של בן המשפחה או לשהות במרחק מסוים מאותו מתחם גם אם יש לו זכויות באותו נכס מגורים.

חייג/י אלינו לסיוע משפטי ממומחה בענייני משפחה: 09-8655028

במילים אחרות החוק אוסר על הפרט להתנהג בכל דרך שמקשה או מונעת שימוש בנכס על ידי בן המשפחה גם כשיש לו זכות לגבי אותו נכס.

בדומה מאפשר החוק גם לכלול בצו ערובה להבטחת התנהגות טובה של האדם או כל הוראה הנדרש על מנת לשמור על שלום בן המשפחה המאויים. הסמכות לתת את הצו נתונה לפי סעיף 1 לחוקלבתי הדין הרבניים, בית משפט השלום ובית המשפט לענייני משפחה.

בית המשפט ייעתר לבקשה לפי סעיף 3 לחוק אם זמן קצר טרם הגשת הבקשה נהג אותו פרט באלימות פיזית או מינית כלפי בן משפחה אחר.

העתירה לבקשה הינה במידה וקיים יסוד סביר להניח לפי ההתנהגות כי הפרט מהווה סכנה ממשית גופנית לבן המשפחה או שהפרט התעלל נפשית לאורך זמן ממושך או הקשה על ניהול אורח חיים תקין של האחר.

הזכות לבקש את הצו נתונה ליועץ המשפטי לממשלה או הנציגים שלו, לתובע המשטרתי, לבן המשפחה או לפקיד סעד. יחד עם צו ההגנה ניתן לבקש גם צו כנגד הטרדה מאיימת.

אם הצו מבוקש כנגד קטין הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה בלבד. הבקשה תוגש לבית המשפט שנמצא באזור השיפוט שבו נמצא מתחם המגורים של הפרט שעליו מעוניינים להגן.

פסיקה – צו הגנה לנפגע אלימות במשפחה

תמ"ש 005350/01 פלונית נ' אלמוני – המבקשת והמשיב התחתנו בשנת 1982 ונולדו להם שני ילדים, בשנת 2000 עזב האב את הבית וב-2001 שכר דירה בה הוא גר עם החברה שלו. הצדדים הגיעו להסכם גירושין באפריל 2001.

ביולי 2001 המשיב הכה את הבן הקטן באופן שהשאיר לו שטפי דם. בעקבות זאת הוגשה נגדו בקשה לצו הגנה, שהמבקשת מעוניינת להאריכו משום שהמשיב מעוניין להיכנס לדירה בה היא מתגוררת בזמן שהוא שומר על הפרטיות שלו בדירת מגוריו ולא מאפשר למבקשת לנהל אורך חיים תקין.

כבוד שופט בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא יעקב כהן קובע כי קיימת עילה להאריך את הצו לאור העובדה שהמשיב לא מעוניין לתת למבקשת לנהל אורח חיים סביר אומנם צריך להגביל את היקפו בהתאם להסכם הגירושין.

לחצו כאן לתיאום פגישה: 09-8655028
מה כוללת פגישת ייעוץ?
By | 2018-06-26T10:58:27+00:00 יום רביעי, אוגוסט 15, 2012|Categories: מאמרים|Tags: |